Sociale en non-profit projecten

Thursday, 19 February, 2015 - 16:45

Deze zijn basically ideologisch en hebben in eerste instantie geen specifiek beleid t.a.v. 'geld verdienen'... zou ook een beetje tegenstrijdig zijn, niet?

Maar als je er toch je huis en eten van moet betalen: vooralsnog google ads.

Algemene internet filosofie: ordenar, agilizar, visualizar

Bestaande domeinen (niet-commercieel):

 

Overkoepelende structuur

Hoewel het eigenlijk andersom zou moeten zijn, zet ik het hier op in een boomstructuur, omdat we (ik, TUDelft) blijkbaar daarin denken of hebben leren denken én omdat de computer niet anders toelaat. Maar zoals gezegd zou het eigenlijk andersom moeten zijn, niet een boomstructuur maar een rivierstructuur. In plaats van een stam als uitgangspunt waar de grote takken van 'afgeleid' worden en daarvanaf kleinere takken en uiteindelijk de blaadjes moet je het zien als een veelvoud van kleine bronnen, die bergbeekjes vormen, die samenvloeien tot een grotere beken, die vervolgens opgaan in rivieren, die uiteindelijk allemaal uitmonden in zee.

Human Progress
Dit is waar het uiteindelijk om gaat. De filosofische geachte achter 
Een (verzameling van) web(s) die de bedoeling hebben bij te dragen aan de ontwikkeling van de mens.
- open to proposals and debates on how we can continue to improve as society: socially and business
- also looking back to how we came here, something like "what inventions or actions contributed (or not) to human progress in the past?" Put on a time-scale. Knowing where we come from may help to know better where to head for.
It's the sum of all minor webs with specific contributions to help understand ourselves better and our own development as a society:

 1. Independency Project
  Evenals na een trauma in het leven van een individueel persoon, is het mogelijk dat de maatschappij in collectieve zin na een trauma de welbekende fases doorloopt van ontkenning, boosheid, verwerking, acceptatie en uiteindelijk "ermee leren leven" of zoeken naar oplossingen (in globale zin, niet nodig of bedoeld om exact te zijn). In dit geval gaat het natuurlijk om het trauma van de verontwaardigende overheersing van de moderne maatschappij door de multinationals met het obscure financiële model dat erachter ligt en de daaruitvolgende planetaire problemen zoals oorlog, corruptie, misdaad, ongelijke verdeling van de rijkdom, afbraak van de natuur en klimaatsverandering.
  In deze zin richt het IndepencenyProject zich op die eerste fases, waarin het probleem óf op collectieve schaal ontkend wordt (vooral door af- en misleidende informatie van MSM) óf tot boosheid leidt met alle gevolgen van dien (protest, activisme, opstand of regelrecht terrorisme). 
  Het IndependencyProject stelt zich kritisch op bij de bekende incoherenties van onze zogenaamd moderne 'civilisatie' (met name het bankgeheim en de daardoor gestimuleerde corruptie) en vraagt naar waarheden achter moeilijk te geloven argumentaties van de authoriteiten (zoals natuurlijk het 11 september verhaal). 
 2. Global Opinion
  Dit is bedoeld als een grootschalige, openbare en transparante sondering van de publieke opinie over onder andere bovenbeschreven zaken, maar wil ook zoeken naar een beter begrip van de natuurlijke menselijke waarden, die niet materieel of in geld uit te drukken zijn, met de bedoeling eventuele ingangen te vinden voor een andere vorm van maatschappij.
  The world's public opinion, our collective consciousness, to help knowing where to head for...
  based on free speech of course
  http://www.amap.org.uk/view/?map_id=1371 (example/reference)
 3. Inspirationtree
  Inspirations that lead to next inspirations and to further inspirations... 
  For simple things like improving daily life or enjoying it more but also forsharing views on values or ethics in life and aimed at a better world.
 4. Telekinesium web and project
  een web om meningen en kennis te delen en het potentieel van het menselijke brein te onderzoeken
  telekinese, telepathie en.... the power of intention: the intention experiment, the largest mind over matter experiment in history van Lynne McTaggart
  zie ook: What the bleep do we know en The Secret
  "affinity-finder"/opwarmer voor het échte Telekinesium project (specifieker en tastbaarder dan the intention experiment) alles kan hier uiteindelijk naartoe leiden volgens de rivier-structuur.
  Telekinesium project