Menselijke behoeften

Category: 
Dates: 
2009/07/05 - 01:30

De piramide van Maslow

Maslow heeft de menselijke behoeften al redelijk geclassificeerd in zijn piramide,

Maslow's pyramid of needs

maar het kan uitgebreid worden...

 1. Toevoegen van schaal 0
  een nieuwe schaal toevoegen onderaan, schaal 0 is een acceptabele denominatie: 
  geloof, vertrouwen of overtuiging dat er iets is dat de moeite waard is om voor te leven, te vechten. Lijkt misschien zo voor de hand liggend dat er niet eens over nagedacht wordt, zeker in de moderne maatschappij waar we er al aan gewend (en mee verwend) zijn dit volledig gedekt te hebben. Dit speelt ook pas op in kritieke situaties (ziekte, armoede, oorlog) maar is wel essentieel. Deze fundamentele levensdrang kan zo sterk zijn dat mensen de kracht geeft zelfs het ontbreken van schaal 1 te doorstaan (honger, kou, pijn, verdriet). Aan de grondslag hiervan ligt "een" overtuiging dat de toekomst beter zal zijn. Deze overtuiging heet hoop, geloof of vertrouwen en wordt op grote schaal gedekt door religie, hoewel er nog vele andere vormen van geloof of vertrouwen (in de familie, de club, het land, de wereld, de kosmos) kunnen bestaan. 
 2. (dacht eerst dat dit schaal 0 kon zijn, maar is misschien "slechts" de eerste helft van schaal  1) voorkomen van pijn en angst en de zekerheid ook morgen geen pijn of angst te hebben (zou als tweeledig opgevat kunnen worden zoals ook schaal 1 en 2, maar dat is in feite irrelevant).
 3. Dezelfde behoeften niveaus bestaan voor collectieven (organisaties, landen)
  deze individuele behoeften kunnen in belangrijke mate doorvertaald kunnen worden naar collectieve behoeften, maw, de maatschappij - binnen een land en tussen de landen. aan deze collectieve piramide kunnen situaties en landen gekoppeld worden.
 4. Schaal 0 t/m 3 zijn natuurlijk
 5. Schaal 4 is het resultaat van het bewustzijn over onszelf in relatie tot de maatschappij die ons omringt
 6. Schaal 5 is het resultaat van het bewustzijn over onszelf, vrij van de maatschappij

Een theorie van Universele Menselijke Behoeften door Simon Hertnon

Universele menselijke behoeften: Universele menselijke behoeften 

Universele menselijke behoeften

 

 

Dutch