Geld, banken en economie

Category: 
Dates: 
2009/07/14 - 00:15

Geld

Geld is slechts een middel.

"Vroeger" bestond geld niet. Mensen wisselden gewoon 'producten' of 'diensten' uit. Eieren tegen brood, een maaltijd voor het wieden van de tuin.....

Geld is op een gegeven ogenblik simpelweg 'bedacht' om de logistiek wat makkelijker te maken. Als je namelijk niet anders dan appels te bieden hebt en je wilt dat ruilen voor een biefstuk, moet je wel een slager vinden die toevallig appels wil en niet per ongeluk peren. Geld is niet anders dan een vertaling van de waarde van verschillende produkten naar dezelfde eenheid. Als een appel één munt (eenheid) waard is, een peer twee en een brood vier munten dan hoef je letterlijk geen appels meer met peren te vergelijken.

 

Van middel tot doel

De meeste mensen zijn dit heden ten dage vergeten. Zij zien geld als een doel. Verdien zoveel mogelijk, geef zo weinig mogelijk uit, resultaat: meer geld! (wauw...) In bepaalde contexten wordt er dan triomfantelijk over winst gesproken. Met name als je de kennis en de capaciteit (behendigheid) hebt om ergens iets heel goedkoop te kopen en daarna weer ergens (anders? soms niet) duur te vérkopen. Wat dat "iets" is en waar dat "ergens" is verder eigenlijk volledig irrelevant (maar het staat wel belangrijk als je ergens in "gespecialiseerd" bent). Als je in de energievoorziening zit en je haalt "ergens" in in een onderontwikkeld land goedkoop olie en verkoopt dat weer duur aan eindconsumenten in de ontwikkelde wereld dan ben je natuurlijk wel heel goed bezig. 

Meer nog zelfs als je in de financiele wereld zit, daar kan je nog beter bezig zijn en belangrijk doen door te handelen met virtuel concepten waar niet eens meer de tastbare dekking door cash geld voor bestaat: leningen, schulden, bonds, funds, swaps en ga zo maar door. Het middel tot doel verheven in extremis.

 

 

Banken

Banken zijn de instellingen waar men het middel geld op een veilige manier kan onderbrengen. Toen banken nog niet "verstopten" mensen hun geld, als geaccepteerd, en als zodanig waardevol, ruilmiddel voor producten en diensten, in een ouwe sok onder het matras (wie heeft er niet een (over)grootmoeder die dat niet gedaan heeft). 

Het bestaan van banken (en alle verdere financiele instellingen) is niet anders dan een konsekwentie, een afgeleide functie, van het bestaan en gebruik van geld. Als zodanig zijn banken dus in feite niet meer dan slechts een afgeleide instelling van een middel. Een welliswaar handig, maar uiteindelijk een beetje idioot concept in feite, niet? Als je honger hebt kan je noch een appel, noch een biefstuk krijgen bij de bank.

Desalniettemin beheersen zij in toenemende mate wat er gebeurd in de wereld...

http://www.elpais.com/articulo/economia/mitos/caidos/anos/crisis/elpepie...

 

over geld als middel

http://www.geldmuseum.nl/museum/files/u1/LezingTonBeversOverSimmel.pdf

 

Economie

De economie is een systeem dat volledig gebaseerd is op het functioneren van geld en de banken. De recente crisis heeft aangetoond dat er nogal wat hapert in dit systeem. Het vervult weliswaar een zekere functie, maar het is duidelijk dat het zeker niet mag overheersen.

 

De beurs

Het oorspronkelijke idee van de beurs is praktisch en intelligent. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om over geld te beschikken dat niet van henzelf is, zodat ze tóch projecten uit kunnen voeren waar ze zelf niet voldoende kapitaal voor hebben. Het geld komt van de aandeelhouders vandaan. De bedoeling is dat een dergelijk project (investeringen) uiteindelijk meer geld oplevert dan dat het gekost heeft en dat de aandeelhouders hun geld terug krijgen plus een proportioneel deel van de winst die gemaakt is.

Dit oorspronkelijke idee van de beurs is briljant en heeft zeker bijgedragen tot de maatschappelijke ontwikkelingen.

Maar met alle toeters en bellen die de financiële instellingen daar vooral in de afgelopen decada bij hebben verzonnen en die alleen maar dienen om te kunnen speculeren zijn ze hun doel voorbijgeschoten. Dusdanig, dat bedrijven tegenwoordig niet meer alleen (over)leven op basis van hun functioneren als bedrijf en de produkten of service die ze beiden, maar bijna alleen nog maar als element om mee te kunnen speculeren. 

 

Het financiële systeem, vertrouwen en ratingbureaus

En zo bestaan er specialisten die helemaal weten hoe de interesse voor produkten, bedrijven en zelfs landen zich zal ontwikkelen en weten te voorspellen waar je je geld in moet investeren zodat je daar in de toekomst op verdient. Deze vorm van speculeren is bijna volledig gebaseerd op hun "vertrouwen". Ze zijn zo arrogant en zo overtuigd van hun eigen kunnen dat ze zich zelfs het voorrecht toeëigenen daar hun eigen waarderingssyteem aan te koppelen. Blijkbaar zijn ze zó geloofwaardig dat hun hun waardering weer direct invloed heeft op de werkelijke situatie. En zo is het spelletje rond.

 

Consequenties

 

Ondertussen is het wel zover gekomen dat hele landen uit hun voegen getrokken kunnen worden enkel en alleen door het manipuleren van virtuele (irreële?) concepten gerelateerd aan iets wat niet meer dan een middel is. En dit enkel en alleen op basis van het vertrouwen van de waarde die in een toekomst kan bestaan volgens de financiële "specialisten" (die, by the way, niet in staat waren om de crash van de jaren 1929 te voorzien, noch die van 2008, of het faillisement van Ijsland), terwijl het "gewone straatvolk" op z'n klompen aanvoelt dat je gewoon niet meer uit kan geven dan wat je hebt of binnenkrijgt.

 

 

 

 

 

 

 

Piratería fiscalPiratería fiscal

 

Universele menselijke behoeftenUniversele menselijke behoeften

 

 

Deze gedachtengang is uiteindelijk, vanzelfsprekend, een fundamenteel geïntegreerd onderdeel geworden van het Independency Project 

 

Dutch