Independency Project

NGOs & Movements: unite against BANK SECRECY!

Dates: 
2013/03/08 - 01:15

Knowing that all serious Global Problems are caused by Large Scale Corruption (political, corporate and other crime), which is allowed, sustained and even stimulated by the existence of BANK SECRECY, all NGOs, Activist groups and Movements should include 

Het begin van Independency

Dates: 
2013/02/05 - 18:00

Doelstelling

We weten allemaal dat het huidige maatschappelijke systeem oneerlijk en corrupt is. Het wordt gedomineerd door een kleine heersende elite van families, banken, wall street, de grote industrie en "de markten", waar we collectief, in de afgelopen decennia, steeds afhankelijker van zijn geworden. Deze elite is wereldwijd niet rechtvaardig noch transparant voor het 'gewone' volk (de 99%) en heeft minimaal respect voor natuur en milieu.

De gevestigde orde

Dates: 
2009/07/12 - 00:30

De gevestigde orde

De gevestigde orde is een concept dat beschouwd kan worden op verschillende schalen, verlopend van klein en korte termijn tot groot en lange termijn.

We kennen allemaal de kleine schaal op basis van persoonlijke ervaring, waarin onze ouders/opvoeders de eerste gevestigde orde zijn waar we mee te doen krijgen. Dan zijn er de leraren, de politie en je baas.

Subscribe to RSS - Independency Project