De gevestigde orde

Dates: 
2009/07/12 - 00:30

De gevestigde orde

De gevestigde orde is een concept dat beschouwd kan worden op verschillende schalen, verlopend van klein en korte termijn tot groot en lange termijn.

We kennen allemaal de kleine schaal op basis van persoonlijke ervaring, waarin onze ouders/opvoeders de eerste gevestigde orde zijn waar we mee te doen krijgen. Dan zijn er de leraren, de politie en je baas.

De grote schaal gevestigde orde is vaak niet vertegenwoordigd door een specifiek persoon waar we direkt mee te maken hebben, maar het is wel van direkte invloed op ons leven, soms zonder dat we daar zelf bewust van zijn: heersers, koningen en koninginen, geestelijke leiders en religies, regeringen en, meest recentelijk, grote interationale bedrijven.

In veel gevallen zijn de kleine schaal gevestigde orde vertegenwoordigers niet meer dan de laatste, uitvoerende schakel van één of meer grote schaal gevestigde orde(s).

Zelfs al zijn er vele en veelsoortige 'gevestigde ordes', die uiteenlopende, soms zelfs tegenovergestelde, visies hebben, ze delen een aantal elementaire karakteristieken. Wat de gevestigde orde meestal wil is dat je je bij hun aansluit en meestal gebruiken ze beloftes en manipulatie om "je te krijgen". Ze beloven vrede en vrijheid, gelijkheid, ze zullen belastingen korten, ze zullen je rijk, blij en gezond maken, meer aantrekkelijk en soms zelfs een beter leven na de dood, als je maar "bij hun bent".

Een zekere mate van orde is vanzelfsprekend en onvermijdelijk zodat de maatschappij kan funcioneren en de mensheid zich kan ontwikkelen.

In die zin is een gevestigde orde een middel ten behoeve van allen. Desalniettemin, zoals zo vaak gebeurt, het middel wordt verheven tot doel en is als zodanig gevoelig voor en onderhevig aan vals spelen, corruptie en erger, met als enig doel het behoud van een specifieke gevestigde orde als zodanig.

Gelukkig lijkt de geschiedenis ons te leren dat geen enkele (opgelegde) gevestigde orde een eeuwig leven beschoren is en dat ze, met de tijd, evolueren naar een betere maatschappij in haar geheel (in elk geval op dit moment in de zogeheten ontwikkelde landen)

 

Alvorens in te gaan op een nieuwe economische orde, eerst een blik op:

De huidige gevestigde (economische) orde

  1. Resources (grondstoffen, arbeidskrachten, koffie, thee, rijst...) worden goedkoop uit arme landen (Afrika, Azië, Zuid-Amerika) weggehaald door, met name, westerse (G7 of G20, whatever) multinationals en concerns (farmaceutische industrie, technologie, kleding, voeding....)
  2. de concerns moeten onderling concurreren en zoveel mogelijk verkopen - meer dan eigenlijk nodig is
  3. om dit voor elkaar te krijgen pushen ze hun producten zoveel mogelijk (publiciteit) zodat er wordt geconsumeerd - meer dan eigenlijk nodig is 
    (op basis van psychologisch, sociaal en demografisch onderzoek, en met behulp van de statistiek weten ze heel gemeen in te spelen op de diepere behoeftes van iedereen: populair en geliefd zijn, begeerd en erkend worden (door vriend én vijand als het kan), veiligheidhiermee gaan ze verder dan eigenlijk nodig is, de puur functionele voordelen van hun produkten: koop toch vooral ons produkt want dan tel je pas mee)
  4. Dit is geen consumptie maatschappij, het is een produktie-maatschappij!! Publiciteit is niet gezond, het genereert domme mensen die geen eigen keuzes weten te maken of niet meer weten waar de prioriteiten nou eigenlijk liggen.... Het stimuleert hebzucht, wat een uitloper is van egoïsme, wat een basis kan zijn voor geweld of oorlog

Om de consumptie te stimuleren zodat de productie gepusht kan worden, wordt heel slinks gebruik gemaakt van

Het marketingspel >>>

 

interessante link: the doors of perception

2010-04-03  - Zeitgeist the movie (with spanish subtitles)

 

 

---------------------------------------------------

The next world order (as seen in 2002)

 

why do people or collectives have this need to impose their views upon others?? Politics, religions and companies.

http://www.religioustolerance.org/rel_theory1.htm

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&gid=1795700...

 

 

 

 

Dutch