Human evolution

Category: 
Dates: 
2009/07/05 - 00:15

First an inspiring thought:

If you are thinking a year ahead, sow seed.
If you are thinking 10 years ahead, plant a tree.
If you are thinking 100 years ahead, educate the people.

Old Chinese saying

 

But I wonder...

What then if you want to try to think 1000 years ahead?

RRB

 

Overview of the main steps in human evolution and progress

A quick sketch

 1. 13.500.000.000 years ago

  The Big Bang the initial moment of time, energy and the universe

 2. 4.570.000 years ago

  Forming of galaxies and planetary systems (our solar system is just one of x00.000.000)

 3. 3.500.000 year ago

  Life appears on earth (prokaryotes)

 4. 200.000 years ago

  Evolution leads to homo sapiens

 5. 12.000 years ago

  Homo sapiens slowly progresses from small unorganized tribes to the first organized societies and culture; the cradle of civilization - Mesopotamia - the first religions are invented

 6. Sociale, politieke en culturele ontwikkeling onder de vroege culturen, uitvinding van het schrift:

  Mesopotamie, Egypte, de Grieken en de Romeinen

 7. Het christendom onstaat en overheerst volledig de samenleving in Europa tot aan het eind van de middeleewen.

 8. Kunst, wetenschap en technologie ontwikkelen zich en kennis begint zich te verspreiden dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst

 9. Society and politics develop, between mayor drawbacks and small steps forward, to democracy

 10. Toenemende democratie en wetenschap leiden tot de industriele revolutie (18e eeuw, Engeland)

  • toenemende en steeds snellere technologische ontwikkeling tot aan deze tijd

  • maar ook verschuivende machtsverhoudingen
   In 1845 beschreef Friedrich Engels in zijn boek Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845) de abominabele omstandigheden in detextielindustrie in Manchester. Karl Marx schreef in navolging van Engels Das Kapital. Hij zag dat de industriële macht, die steeds meer gecentreerd werd rond machtige ondernemers, leidde tot uitbuiting van de arbeidende massa en vervreemding. De arbeiders waren tegelijk verstoken van politieke macht, omdat die zelfs in de meest democratische staten was voorbehouden aan de kapitaal- en grondbezitters (door middel vancensuskiesrecht).

 11. WO II definitely initiates large scale awareness of errors of the past - war - and the conscience of one human race: de Universele verklaring van de rechten van de mens

 12. Democratie en de industriele revolutie leiden tot het vrije markt mechanisme

 13. Free market mechanism stimulates technological development and pushes consumerism in ever faster cycles

 14. Technology delivers internet!

 15. Internet grows to the global storeroom and exchange of human knowledge, history, thoughts and visions.

 16. The cash-crash, the credit-crunch and the threat of global warming definitely start to grow large scale awareness of errors of an uncontrolled free market mechanism and politics in a collective sense (unlimited speculating/capitalism/production push) and in an individual sense (greed/selfishness)

  ---present time -------------------------------------------------------

 17. Adapted politics (collective AND individual) decrease direct threats to the human being: global warming, global war, global collapse of "the system" - Yes we can, worldwide!

 18. Exchange of knowledge and visions lead to better education and accelerated progress in science (technological and social)

 19. Progress in science leads to better understanding of oneself, each other, the world and universe that surrounds us

 20. Better understanding lessens conflicts on an individual and collective scale and leads to more equality and increasing living standards for more people

Related links:

Evolution is inherently Optimistic

 

 

Evolutie in het algemeen

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090305150917.htm

 

 

 

De evolutie van de mens

Eerst hingen we alleen wat in bomen. Er schijnt toen al een zekere mate van sociale ordening bestaan te hebben, onvermijdelijk als we in acht nemen dat de mens een groepsdier is (niet een kuddedier overigens, ook al lijkt het er soms wél op). Een sociale ordening die tegenwoordig nog steeds wel eens terug te vinden is in bepaalde sociale groepen of culturen. "Ik sla het hardst dus ik ben de baas (ook al ben ik dom)".

Daarna gingen we de omgeving verkennen en bleek het handig te zijn om eens in de zoveel tijd rechtop te gaan staan om verder te kunnen zien, of over de korenvelden heen, bijvoorbeeld. Na een lang proces besloten we dan maar continu rechtop te blijven, wat in een een volgend langdurig proces tot de aanpassing van onze botstructuur leidde. Niet zonder nadelen, want die aanpassing is er de reden van dat, in tegenstelling tot alle diersoorten als ik me niet vergis, het baren zo moeilijk gaat en zoveel pijn doet. Ook kan het ten grondslag liggen aan de veelvuldige knie- en rugproblemen waar we onder leiden, want ons gewicht wordt op een andere manier verdeeld dan eigenlijk de bedoeling was in het orginele ontwerp, waar we op 4 poten steunden en de rug een soort brugfunctie had in plaats van een pilaarfunctie. Volgens mij is dat gedeelte van onze fisieke evolutie is in die zin ook nog niet af. Misschien kan het ook niet beter, juíst door dat oorspronkelijke ontwerp.

Vervolgens ontdekten we het vuur, het gereedschap en de "organisatie". Allemaal erg nuttig om in samenwerking mammoets te vangen, te doden, op te eten en kleren van te maken. De eerste kunst ontstond, simpele tekeningen van de jacht. Later begonnen we het houden van moestuintjes en kweken onder de knie te krijgen, zodat we ons eindelijk een beetje konden settelen. Vanaf dat moment was het concept van de familie geboren zoals dat nu nog steeds in grote mate wordt bedreven (huisje, boompje, beesje). We leefden in kleine gemeenschappen die zich met meer of mindere mate van onderlinge samenwerking bezighielden met het dagelijks overleven.

Omdat we niet meer zo hard op ongaar vlees en rauwe groenten hoefden te kauwen passen ons gebit en kaak zich aan en schikken iets in ten voordele van een groeiende schedel met steeds meer hersenen. Die beginnen we voorzichtig te trainen wanneer we langzaam maar zeker de spraak ontwikkelen en onze organisatie en planning toenemen. De kleine gemeenschappen groeien uit tot grotere gemeenschappen en uiteindelijk tot een tot dan toe onbekend concept, een maatschappij.

 

Cosmic force

 

De volgende economische orde >>>

 

Een aantal links:

http://www.fmg.uva.nl/psychologie/psychologienieuws.cfm/C044F5BB-1321-B0...

http://www.tijdpeiling.nl/iservooruitgang.htm

http://www.dgdc.be/nl/publicaties/dgos_info/pdfarchieven/info_228.pdf

http://www.depers.nl/opmerkelijk/211278/Google-goed-voor-mensheid.html

 

http://www.trouw.nl/krantenarchief/1992/04/23/2704857/De_vooruitgang__me...

English