Ethische handel en economie

Category: 
Dates: 
2009/07/05 - 02:00

Ethische handel en ecomie, vooralsnog wat gerelateerde links:

  • Error104.com (Spaans)
    Als het geld dat door de Amerikaanse regering wordt verstrekt om de crisis tegen te gaan verdeeld over de wereldbevolking is dat goed voor 104 $ per persoon. De video draait de berekening om en roept iedereen op om 104 $ in te leggen in een etische bank om daarmee ethische handel te financieren i.p.v. het in het bestaande systeem te laten waar het alleen te goed komt aan minder etische handel zoals wapenhandel, multinationals die 3e wereld uitbuiten en zich niet druk maken om de klimaatsverandering.

 

2011-07-07

Right, na deze intro (die ik alweer vergeten was - en ben -, maar het zal wel goed wezen/kloppen // jammer dat ik nog niet de gewoonte had de datum toe te voegen, zal wel een jaar geleden zijn) even iets nieuws wat me te binnen schoot en wat me toch van het hart moet. Het is maar een idee, maar, naar mijns inziens, toch redelijk zinnig. 

Ik weet niet of ik simpel ben, maar dat griekse probleem zou toch eigenlijk behoorlijk eenvoudig opgelost kunnen worden? En daarmee dat van Portugal of Ierland of Ijsland en terloops dat van een hoop andere (vooral? ontwikkelings)landen. 

 

Waarom nou niet 's voor eens en voor altijd de belastingsparadijzen opheffen?

 

Makkelijker gezegd dan gedaan wordt er dan meteen gedacht. Kan ik inkomen, zelf zou ik ook niet weten hoe dat "gedaan" kan worden. Maar ik neem aan dat de gemiddelde burger (90%?) er wel mee eens zou zijn. Dat het in de praktijk niet nog tot uitvoering is gekomen heeft natuurlijk (en alleen) te maken met de grooooote belangen die gepaard gaan met grooooote sommen geld. Maar wát voor geld? En wíens belangen?


Zoals iedereen op zijn klompen aan kan voelen is dat geld op die paradijselijke bankrekeningen natuurlijk voornamelijk zwart (met ruime marge voor eventueel enig wit geld wat daar per ongeluk is terecht gekomen, zullen we zeggen 99%?). Dat is dus geld wat eigenlijk in de kas van jouw land en voor een deel in jouw portemonnee zou horen, toch?


Waarom bestaan die belastingparadijzen dan überhaupt (nog) en waarom worden ze getollereerd?
Dat is wederom vanwege die groooooote belangen en die groooooote sommen geld. Maar het is niet transparant en daarmee dus niet eerlijk, en eigenlijk niet legaal. Het is verstopt geld. Van een miniem groepje mensen die er veel van hebben, maar er niet ethisch en zeker niet constructief mee omgaan, en er dus eigenlijk gewoon geen recht op hebben. Iedereen weet dat dat geld alleen maar kan komen van corruptie, georganiseerde misdaad en wapenhandel die geforceerd oorlogen in stand houden. En natuurlijk belastingontduikers, maar waarschijnlijk zijn die op deze schaal niet anders dan kruimeldiefjes (ook al kan dat op zich al miljoenen betreffen, per "case"!). 

 

Waarom zetten onze (brave, democratische) regeringen daar niet gewoon een stop op? Wederom, omdat het om zoooooveel geld gaat en zulke groooooote belangen, dat zelfs onze regeringen niet sterk en/of welwillend genoeg zijn om werkelijk voldoende druk uit te oefenen zodat daar nou eindelijk 's een stop op gezet wordt.

 

Desalniettemin... als de collectieve bewegingen in de noordelijke landen van Afrika op vreedzame wijze in staat zijn geweest om dictatoriale regimes omver te krijgen, waarom zullen we in de rest van de wereld dan niet in staat zijn om de dictatuur van "het grote geld" nou, ook op vreedzame wijze, eindelijk eens uit ons systeem te werken? Eveneens door collectief druk uit te oefenen. In dit geval niet op nationaal niveau, maar op internationaal niveau. Dit laatste was altijd het grote struikelblok. Er is nooit voldoende internationale druk geweest, omdat er nog teveel op nationaal niveau gedacht en gedaan werd. Maar dat lijkt nu langzamerhand eindelijk niet meer zo te zijn. 


Bovendien zou er een formule toegepast kunnen worden die heel stimulerend is zowel voor staat als voor individu. Het zwarte geld wat vrijkomt uit de verborgen bankrekeningen wordt over de landen verdeeld naar de nationaliteit van de eigenaren. Met andere woorden het geld gaat naar het land waar de eigenaar normaal belasting betaald, maakt niet uit of dit een individueel persoon is of een bedrijf/entiteit. 

Per land gaat van dat geld gaat vervolgens 50% naar de staatskas en de andere 50% wordt evenredig verdeeld over de bevolking tussen de 18 en 65 jaar, dat gedeelte wat van oudsher de werkende bevolking pleegde te zijn.

 

Er bestaan referenties dat het zwarte geld dat in omloop is, het witte geld vele malen overstijgt (Google: black money in the world.) . De exacte waarde is onbekend, maar om op veilig te spelen en toch een berekening te kunnen maken, laten we gewoon stellen 2X. Voor een land betekent dat in een jaar dus het dubbele van zijn Bruto Nationaal Product. Het BNP van 2007 over de hele wereld was naar een schatting van het Internationaal Monetair Fonds  54.311.608.000.000 USD ($) - 54 miljoen miljoen oftewel 54 biljoen, 54 x 10 ^12.

 

Even terug op de situatie van Griekenland; met een BNP van 314.615 miljoen $ in 2007, zouden ze dus in één klap zo'n 600.000 miljoen kunnen vangen (letterlijk). Dat is 300.000 miljoen voor de staatskas en eenzelfde bedrag om te verdelen over de bevolking. Met andere woorden, ze zouden in één keer hettotale krediet van 110.000 Miljoen kunnen afbetalen wat ze nodig hadden om te voorkomen dat het land FAILLIET zou gaan! En ze zouden nog bijna het dubbele over houden ook. 

Het inwoneraantal van Griekenland in 2010 werd geschat op 11.306.183 waar de bevolkingsgroep van tussen de 15 en 64 jaar zo'n 68% van uit maakt: 7.688.204 mensen. Afrondend en terugbrengend naar de groep van 18 - 64, laten we zeggen 7 miljoen. Dat betekent dus 110.000 miljoen / 7 miljoen = 15.741 $ voor elke volwassene in werkbare leeftijd. Waarschijnlijk zo'n beetje een netto jaarloon voor vele mensen.

Een land dat op het punt stand van fallisement (omdat een paar arrogante amerikaanse bedrijven geen "vertrouwen" had) wordt hiermee ineens meer dan welvarend. En alleen maar door onrechtmatig verkregen en verborgen geld weer in de stroom te brengen! En dit is alleen maar een globale en conservatieve (goh, een uitzonderlijke en eenmalige positieve zin van het woord) berekening.

 

 

 

 

 

 

Undefined