The marketing game

Dates: 
2009/07/05 - 00:30

The marketing game

The pillars of marketing are known as the 4 P's of the marketing mix: Product, Price, Place and Promotion. Sometimes Packaging is considered a 5th P and there was even a 6th, but I don't remember what. It's not really relevant. Marketing is a very intelligent and useful game, but while it could be used to stimulate people's conscience and creativity (for example), in 99% of the cases it is only applied to stimulate consumerism, in other words, selling.

 

In short how it works:

to sell, in other words to make money, you need a Product which has to be (or, at least, seem) interesting to your buyer. The Price has to be low enough so the buyer can (wants to) afford it, but high enough to generate (if possible, great!) benefit. Of course, there has to be a Place where the buyer can acquire the product, anciently on the market, then in shops and today also: internet. And last but not least, the buyer needs to know that your product exists AND (now that there is so much competition) that it's more: appealing, desirable, cool, safe, fashionable and at the same time exclusive than the competitor's product! This is achieved by Promotion, which includes but is not limited to: advertising, commercials, sales, tele-marketing, email(spamming), word-to-mouth (still very strong!), public relations, image building, merchandizing and sponsoring.

 

 

 

De wetenschap achter de marketing

Op basis van diepgaand psychologisch, sociaal en demografisch onderzoek, en met behulp van de geavanceerde statistische methoden weten de marketing afdelingen van de multinationals heel gemeen in te spelen op de diepere behoeftes van iedereen: populair en geliefd zijn, begeerd en erkend worden (door vriend én vijand als het kan), vaak overdreven veiligheid en de egocentrische bevestiging van de eigen identiteit. Hiermee gaan ze verder dan eigenlijk nodig is, namelijk de puur functionele voordelen van hun produkten. Nee, "koop toch vooral ons produkt want dan tel je pas echt mee", dat is vaak het bericht in plaats van simpelweg, koop deze auto (fiets) want die brengt je van A naar B.

 

Tuurlijk moeten mensen weten DAT en WAAR een product te koop is. Maar teveel produkten is overkill en teveel publiciteit is niet gezond, het genereert domme mensen die geen eigen keuzes weten te maken of niet meer weten waar de prioriteiten nou eigenlijk liggen.... Het stimuleert hebzucht, natuurlijk een uitloper (of voorloper) van egoïsme, wat een basis kan zijn voor geweld of oorlog. Om te kunnen blijven verkopen worden de produkten ook steeds meer weggooi-produkten wat in feite moreel gezien niet toelaatbaar zou moeten zijn en vaak niet nodig is.

 

En ALS bedrijven hun producten zo nodig met een overdosis aan reclame willen pushen, dan zouden ze daar eigenlijk ook maar goed voor moeten betalen .....met verdubbelde, of drievoudige btw. Dit geld kan dan tegoed komen aan de staat voor het verbeteren van een aantal sociale diensten die WEL tot een verbetering van het welzijn van de maatschappij leiden, om in elk geval in zeker mate de individuele bezittingsdrang een beetje te compenseren:

  1. Onderwijs
  2. Gezondheidszorg
  3. Projecten in ontwikkelingslanden
English