Genezen van de moderne maatschappij

Saturday, 21 February, 2015 - 12:15

Prioritaire wereldproblemen die opgelost moeten worden

Eigenlijk bestaat er maar één fundamenteel probleem op wereldschaal, dat vervolgens leidt naar alle volgende problemen die oplossing behoeven.

 

Bankgeheim

de verborgen kapitaalstromen stimuleren blinde hebzucht en daarmee de belangrijkste misdaden op wereldnivo:

 1. corruptie op grote schaal: politiek, bedrijf en georganiseerde misdaad;
  deze corruptie op haar beurt laat zwarte handel toe: wapens, drugs, mensen en dieren
  dit stimuleert oorlogen, terrorisme, dictaturen, schending van de mensenrechten.
  Belastingontduiking is weer een andere vorm van corruptie, zo gecamoufleerd dat het door sommigen al bijna niet meer als misdaad wordt beschouwd, natuurlijk door juist díe bedrijven en individuen die het meest te ontduiken hebben.
 2. Overproductie
  gedreven door de winst-obsessie (als directe uitloper van de blinde hebzucht) van de (beursgenoteerde) multinationals, die daarom de overconsumptie van de wereldbevolking moeten forceren met waarde-verlagende en prioriteiten-verschuivende reclame en een valse wereld- en levensperceptie via de klassieke media (MSM)
 3. Afbraak van de natuur 
  verstooring van het natuurlijk evenwicht, uitsterven van diersoorten, ontbossing, verlies aan bioverscheidenheid en uiteindelijk afbraak van de planeet en de maatschappij in haar geheel.

 

 

De stappen die gezet moeten worden zijn simpel en zijn zich al aan het voltrekken. De enige onzekerheid is of ze snel genoeg zullen verlopen om voor de deadline van rond 2020 de drastische verandering in gang te zetten die de planeet en de wereldmaatschappij nodig hebben, om op aanvaardbare manier het proces van de cosmische evolutie voort te zetten:

 

 1. Landen en regeringen die zich af zetten tegen de banken.
  Landen en overheden die sterk genoeg zijn en voldoende lef hebben om zich af te zetten tegen de banken. IJsland heeft een prachtig eerste voorbeeld gegeven. Griekenland is aan het volgen en Spanje geeft hoopgevende signalen. 
  Als de 'autoriteiten' zo stom zijn om deze democratische weg op één of andere manier te willen blokkeren (omdat hun machtspositie dat veroorlooft), dan laten ze nog maar één alternatief over en dat is dat het zich op geweldadige wijze voltrekt, niet meer uit lef, maar uit blinde wanhoop en haat, zoals ze al voor elkaar gekregen hebben bij ISIS, Al Kaeda of Boko Haram enerzijds, of het fenomeen van de bootvluchtelingen anderzijds. Misschien ook wel de situatie in Oekraïne. 
  Hierin loopt Europa de grootste risico's en zou zich daarom ook als eerste van de bovenstaande problemen gewaar moeten zijn, in plaats van nog steeds het voornamelijk Amerikaanse (Angel-Saksiche) financiële en industriële model te volgen. Alleen op deze manier kan Europa weer enige internationale geloofwaardigheid en waardering terug winnen.
  Zoals gezegd, zijn het gelukkig ook drie Europese landen die de eerste hoopgevende stappen aan het zetten zijn.
 2. Banken nationaliseren en vervolgens afbraak van bankgeheim en geld-monopolie
  In principe ook vrij makkelijk. Als het voorbeeld van IJsland maar gewoon gevolgd wordt door, zoals het nu lijkt, Griekenland, Spanje en daarna misschien Italië of Frankrijk. Vervolgens is de stap naar de afbraak van het bankgeheim als belangrijkste ziekte van de moderne maatschappij gauw gezet: een wet die het hebben van een geheime bankrekening per definitie als misdaad beschouwd. Er bestaan gewoon geen legitieme redenen om geld te verbergen:
 • voor elk ontdekte miljoen op een Zwart Geld Bank*
  - een jaar gevangenis voor individuele personen
  - twee miljoen boete voor bedrijven
  meer dan 10 miljoen wordt beschouwd als moord, omdat het niet anders kan dat er iemand voor gestorven is om zoveel zwart geld te verdienen en te verbergen.
 • Boycot tegen landen die bankgeheim in stand houden, te beginnen in Europa, misschien van klein (minder sterk) naar groot, dus zoiets als: Andorra, Gibraltar, Malta, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Luxemburg, België, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en uiteindelijk de City of Londen waar Engeland met haar 'ex'-kolonies van het gemenebest bij horen.
 • Industrie en mindset terugdraaien van winst-gedreven naar functionaliteits-gedreven
  In plaats van de zin van de industrie laten leiden door winstbejag, laten leiden door zinvolle toegevoegde waarde voor de maatschappij en afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame natuurlijke middelen: 
  - Stopzetten van de geprogrammeerde obsolescentie
  - 100% BTW op reclame en hoge restricties voor misleidende promotie. Beperken tot functionele informatie, geen emoties aan koppelen (van cola of een hamburger wordt je 'blij' of als je bij ons een telefoonabonnement neemt wordt je 'populair')
  - Go NON-profit: kleinschalige cooperatieven en stichtingen in netwerken.
 • Het concurrentie-stimulerende geldsysteem vervangen door iets wat samenwerking bevorderd
  Dit kan enige generaties duren, maar als we maar de grootste stap úit het bestaande destructieve maatschappelijke model gezet hebben, dan bestaat er in elk geval een kans dat die generaties ook werkelijk kunnen bestaan.
 • Terugdringen van de overbevolking
  Er zijn theoriën, die zeggen dat we in feite genoeg resources hebben om zelfs een wereld met tien miljard mensen in stand te houden als we ze maar eerlijk verdelen. Een andere theorie zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over overbevolking, want de huidige groei zal zich niet lang meer zo voortzetten.
  Beiden slaan de plank helemaal mis. Het blijven andro-(ego)centrische uitgangspunten waarin ´wij´ toch zeker de planeet moeten/mogen blijven beheersen. NEE, dat mogen/moeten wij NIET.
  We moeten beseffen dat we als niet meer dan een onderdeel van de grotere cosmische evolutie geen hoofdrol spelen. Want er ís namelijk geen hoofdrol. Alles is onderling verbonden en functioneert op basis van een harmonisch evenwicht. 
  Met een beetje oprechte humility (het Nederlandse "nederigheid" heeft een veel te zielige bijsmaak) kunnen we begrijpen dat wij onze rol hebben, zelfs een fundamentele rol, maar niet fundamenteler dan de rest. En dat zowel onze eigen evolutie als de grotere cosmische evolutie alleen maar goed kan functioneren als we onze plek weten in te nemen, onze rol te spelen. En dat is niet 'de hoofdrol', wat niet meer is dan slechts een artificieel menselijk concept, wat nergens in de natuur voorkomt. Diezelfde natuur waar wij slechts een deel van zijn. We hebben wel een belangrijke rol, maar die kan alleen tot zijn recht komen als we de andere rollen niet overheersen en dat doen we wel als we hier met z'n miljarden rondlopen. 
  Om dat deel van de cosmische evolutie die zich hier op aarde afspeelt rustig haar gang te laten gaan, moet mijns inziens het overgrote deel van onze planeet ongeschonden en onbeïnvloed blijven door de mens, met andere woorden, minstens 60%. We hoeven niet de hele planeet te bezetten, geen enkele soort doet dat. En het hoeft ook niet. Als we onze aanwezigheid hier weer terug weten te brengen naar de hoeveelheden van voor de industriële revolutie, dan kan iedereen een gelukkig en bevredigend leven leiden, zonder dat we daarmee de natuurlijke koers van onze eigen en de cosmische evolutie schade aanbrengen. 
  Natuurlijk kunnen of willen de conservatieve sectoren van de maatschappij zoals die nu bestaat dit niet inzien, maar dat is irrelevant. Wanneer die oude machten eenmaal obsoleet zijn geworden, zal de algemene mindset waarschijnlijk vanzelf naar dit logische en natuurlijke wereldbeeld schuiven. Als dat eenmaal zover is, dan is de mens en de cosmos klaar voor een volgende gigantische stap. Of durft er iemand zo dom en arrogant te zijn, om te denken dat een paar honderd jaar technologische ontwikkeling de evolutie stop zou zetten?

 •